Adatvédelem

datasafe

A HTS Medical Gyógyászati Segédeszköz Szaküzletek és a pécsi HTS Medical Center üzemeltetője, a HTS Medical Kft. (továbbiakban Üzemeltető) a www.htsmedical.hu oldalon a Felhasználói adatok kezelésében az alábbi adatkezelési szabályokat érvényesíti. Üzemeltető személyes információkat akkor gyűjt be, amikor Felhasználó a www.htsmedical.hu weboldalon időpontkérés céljából megadja adatait, vagy más önkéntes módon ad meg ilyen jellegű adatokat. Üzemeltető kijelenti, hogy Felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel.

Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra. A Felhasználói adatokba kizárólag Üzemeltető erre jogosult munkatársai tekinthetnek bele. A Felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) Üzemeltető harmadik fél számára nem szolgáltatja ki. Üzemeltető minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén. Üzemeltető megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.

Üzemeltető gondoskodik arról, hogy a megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak.

Köszönjük, hogy figyelmet szentelt ránk!


HTS Medical Kft.
2339 Majosháza,
Kossuth utca 92.